O nas

onasJesteśmy jedyną Kancelarią Prawną prowadzoną w formie spółki akcyjnej, która została stworzona i jest zarządzana przez prawników posiadających bogate i długoletnie doświadczenie w pomocy prawnej osobom poszkodowanym, a także która zatrudnia wyłącznie prawników do świadczenia pomocy prawnej na rzecz swoich Klientów.

Głównym profilem działalności Kancelarii jest profesjonalna pomoc prawna dla osób poszkodowanych wskutek różnych zdarzeń losowych, jak np.:

  • wypadki komunikacyjne: obrażenia ciała, refundacja kosztów leczenia, roszczenia z tytułu śmierci osoby bliskiej, koszty naprawy samochodu, refundacja kosztów samochodu zastępczego i inne;
  • błędy medyczne: zarażenie gronkowcem, skutki niewłaściwego leczenia, naruszenie praw pacjenta, niewłaściwe skutki działania leków, zakażenia wewnątrzszpitalne i inne;
  • wypadki przy pracy: naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, dopuszczenie do pracy pracownika bez przeszkolenia, brak zapewnienia należytej ochrony pracownika i inne;
  • wypadki w rolnictwie: brak konserwacji urządzeń rolniczych, niewłaściwe użytkowanie maszyn rolniczych i inne;
  • inne wypadki losowe: poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, upadek spowodowany nierównością chodnika, odszkodowanie za skutki powodzi i inne.

 

Sprawy naszych Klientów są prowadzone wyłącznie przez wyspecjalizowanych prawników, a to przez Adwokatów, Radców Prawnych, doktorów nauk prawnych, aplikantów, a także przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego czy lekarzy różnych specjalności, których cechuje wybitny profesjonalizm i zaangażowanie jakie jest wkładane w każdą prowadzoną przez Kancelarię sprawę.

Prawnicy reprezentują osoby poszkodowane i ich rodziny przez cały tok trwania sprawy, czyli od postępowania polubownego np. przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym, czy też innym podmiotem odpowiedzialnym za szkodę, aż po postępowanie sądowe. Dzięki temu, iż sprawa osoby poszkodowanej jest prowadzona przez profesjonalnego pełnomocnika posiadającego wyższe wykształcenie prawnicze, dajemy rękojmię prawidłowego prowadzenia sprawy i pełnej opieki prawnej przy rozwiązywaniu problemów związanych z dochodzeniem odszkodowania, czyli problemów natury prawniczej. Dzięki temu każdy Klient Kancelarii Prawnej T&W S.A. może mieć uzasadnione poczucie, że jego sprawa jest prowadzona rzetelnie przez osoby z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem, co przekładać się będzie bezpośrednio na wysokość uzyskanego w przyszłości odszkodowania.

Na przestrzeni ostatnich lat działalności naszej Kancelarii stała się wzorem w dziedzinie pomocy prawnej osobom poszkodowanym, co zostało zauważone przez krajowe media, jak radio i telewizja, a z naszych porad korzystają poczytne gazety jak Gazeta Prawna, Gazeta Ubezpieczeniowa, Gazeta Krakowska, Dziennik, Przyjaciółka, Chwila dla Ciebie, Tina, Takie jest życie.

 

Umowa – jak zostać klientem Kancelarii?

Współpraca z Kancelarią Prawną T&W S.A. rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy o obsługę prawną roszczeń odszkodowawczych i udzielenia niezbędnych pełnomocnictw. Udzielone pełnomocnictwo obejmuje w szczególności reprezentację przed sądami, prokuraturą, policją, a także obejmuje swym zakresem kontakty z wszelkimi instytucjami, podmiotami i osobami mającymi związek z prowadzoną przez Kancelarię sprawą. Taka współpraca sprawia, że nasz Klient jest obsługiwany kompleksowo, a wszelkie formalności są prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, którzy czuwają nad tym aby Klient otrzymał maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Wychodząc Państwu naprzeciw, stworzyliśmy Dział Obsługi Klienta odpowiedzialny za kontakt z Państwem oraz udzielanie rzetelnych i aktualnych informacji dotyczących przebiegu procesu likwidacji szkody. Z chwilą złożenia sprawy do Kancelarii T&W otrzymują Państwo indywidualny numer Klienta, dzięki któremu będą Państwo mogli na bieżąco śledzić postępy w sprawie poprzez stronę www.

 

Reprezentowanie Klienta przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Wystąpienie Kancelarii z roszczeniem do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w imieniu Klienta poprzedzone jest każdorazowo wnikliwą analizą sprawy, a także dokładnym zapoznaniem się z aktualnym orzecznictwem sądowym w podobnych przypadkach. Stała współpraca z niezależnymi lekarzami orzecznikami zapewnia rzetelną ocenę dokumentacji medycznej Klienta. Takie potraktowanie spraw pozwala nam na uzyskiwanie możliwie najwyższych kwot świadczeń.

 

Postępowanie sądowe.

Jesteśmy Kancelarią Prawną, co oznacza, że sprawy obsługiwane są przez prawników (Członków Izby Adwokackiej i Radcowskiej) a nie, jak to często ma miejsce w firmach odszkodowawczych, przez niewykwalifikowane i przypadkowe osoby.

Ciesząc się opinią jednej z najlepszych Kancelarii Prawnych w Polsce, nigdy nie akceptujemy niekorzystnej decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego dotyczącej prowadzonej przez nas sprawy. Dysponując wiedzą i doświadczeniem, jesteśmy świadomi, iż Towarzystwo Ubezpieczeniowe, jak każda spółka prawa handlowego nastawione jest na osiągnięcie zysku. Wspomniane osiągnięcie zysku odbywa się zazwyczaj np. przez zaniżenie wartości przyznawanych świadczeń lub na zupełnej odmowie ich przyznawania. W przypadku wypłaty odszkodowania, które nie jest tożsame z wniesionym roszczeniem, zawsze staramy się kierować taką sprawę do niezawisłego Sądu, oczekując, iż ten wyda sprawiedliwy i obiektywny wyrok, posiłkując się wiedzą specjalistów i ich doświadczeniem.

 

Należy Ci się odszkodowanie!

Miałeś wypadek? Jesteś ofiarą błędów medycznych?

Bezpłatne konsultacje:
12 423 21 62

Zadzwoń

Wypełnij ankietę powypadkową

Uległeś wypadkowi? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu?

Wypełnij ankietę