Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Kancelaria Prawna T&W S.A. oferuje wszechstronną pomoc w uzyskaniu odszkodowania za szkody jakie osoby poszkodowane poniosły w wypadkach. Skutkiem wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy czy też wypadków w gospodarstwie rolnym niejednokrotnie są trwałe uszczerbki na zdrowiu osób biorących udział w zdarzeniu. Pomimo coraz wyższego poziomu świadomości prawnej w naszym społeczeństwie, nadal wielu spośród nas nie wie, jakie uprawnienia przysługują osobie poszkodowanej oraz gdzie zwrócić się o pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku, aby uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Celem zapewnienia kompleksowej opieki i doradztwa w zakresie uzyskania odszkodowania nasza Kancelaria prowadzi działalność polegającą na reprezentowaniu osób poszkodowanych przed towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Jeżeli na skutek wypadku osoba poszkodowana doznała uszczerbku na zdrowiu (uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) może ubiegać się o stosowne odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, Roszczenia o wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia składa się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym pojazd sprawcy miał wykupioną polisę OC. Za doznaną krzywdę można domagać się zadośćuczynienia, które złagodzi poczucie krzywdy po wypadku, zrekompensuje cierpienia fizyczne i psychiczne oraz pomoże w przystosowaniu się do nowych warunków po wypadku.

Wysokość odszkodowania

Na wysokość zadośćuczynienia w największym stopniu wpływa orzeczony przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe procent trwałego uszczerbku na zdrowiu (określony podczas osobistej lub zaocznej komisji lekarskiej), jednakże poza tym kryterium, na wysokość wypłaconego świadczenia wpływają m.in. czynniki takie jak: rodzaj i charakter doznanych obrażeń, czas trwania leczenia oraz rehabilitacji, trwałość następstw wypadku, wiek oraz płeć osoby poszkodowanej, wielość płaszczyzn z których nastąpiło wytrącenie z normalnego trybu życia (praca zawodowa, życie towarzyskie, role społeczne, uprawiane hobby, sporty), a także istotny jest stopień bezradności, jaki odczuwa osoba poszkodowana oraz indywidualne natężenie cierpień.

Każdy zakład ubezpieczeń w nieco inny sposób ustala procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, stosując własne wewnętrzne tabele oceny norm uszczerbku na zdrowiu, co powoduje, iż osoba poszkodowana ma utrudnione zadanie w ocenie wysokości należnego odszkodowania.

Jak pomagamy?

Sprawy odszkodowań, a w szczególności sprawy, gdzie na skutek zaistniałego wypadku osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu warto powierzyć prawnikowi, który dokona indywidualnej analizy danej sprawy, prawidłowo określi stopień uszczerbku na zdrowiu oraz dopilnuje, aby zakład ubezpieczeń nie zaniżył wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ponadto sprawdzimy, czy spełnione zostały wszelkie wymogi formalne dotyczące przeprowadzania komisji lekarskiej (np. czy w komisji zasiadali lekarze specjaliści z odpowiednich dziedzin medycyny), a także podniesiemy wszystkie inne czynniki, które zgodnie z orzecznictwem sądowym mają istotny wpływ na zwiększenie zadośćuczynienia. Mając na uwadze, że sprawy dotyczące odszkodowań dochodzonych za obrażenia ciała z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku są skomplikowane, a wachlarz roszczeń jest różnorodny, polecamy nasze usługi w celu uzyskania najwyższego odszkodowania.

 

Należy Ci się odszkodowanie!

Miałeś wypadek? Jesteś ofiarą błędów medycznych?

Bezpłatne konsultacje:
12 423 21 62

Zadzwoń

Wypełnij ankietę powypadkową

Uległeś wypadkowi? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu?

Wypełnij ankietę