Odszkodowania

ofertaWalcz o swoje z pomocą profesjonalistów!

Kancelarii Prawnej T&W S.A.  w profesjonalny i kompleksowy sposób prowadzimy sprawy naszych Klientów. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie i odnieśliśmy już sukcesy w sprawach o największe odszkodowania w Polsce. Wśród wysoko wyspecjalizowanej kadry są: Adwokaci, Radcowie Prawni, doktorzy nauk prawnych, aplikanci, jak również pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zespół Kancelarii uzupełniają również lekarze różnych specjalizacji oraz fizjoterapeuci, szczególnie pomocni przy rozpatrywaniu roszczeń o odszkodowanie za błąd lekarski czy uszczerbek na zdrowiu.

Zajmujemy się sprawami związanymi z:

 • odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC, np. zniszczenie pojazdu, odzieży czy też koszty holowania i parkowania uszkodzonego pojazdu.
 • odszkodowanie należne z tytułu zawartego ubezpieczenia AC, w ramach którego (w zależności od zawartej umowy) wypłacane jest odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu, niemożliwości stwierdzenia sprawcy lub też uszkodzeń wynikających z winy ubezpieczonego.
 • wypadkami rolniczymi,
 • odszkodowanie za błąd lekarski skutkujący utratą zdrowia lub życia, w ramach którego możliwe jest uzyskanie nie tylko jednorazowego świadczenia, ale także stałej renty odszkodowawczej między innymi z tytułu zwiększonych potrzeb, czy też utraty zdolności do pracy.
 • wypadkami przy pracy,
 • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu zależne od charakteru obrażeń, trwałości następstw czy też natężenia cierpień, przy czym istotny może być również wykonywany przez poszkodowanego zawód czy też jego sytuacja materialna.

 

Powierz Swoją sprawę PRAWNIKOM:

 • rozpatrujemy każde zgłoszenie;
 • bezpłatnie analizujemy dokumenty i rzetelnie informujemy o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania;
 • oferujemy Państwu klarowne zasady współpracy prawnej i finansowej;
 • podejmując się prowadzenia sprawy nie pobieramy opłat wstępnych i zaliczek – wypłata honorarium następuje po wypłacie odszkodowania przez zakład ubezpieczeń;
 • zatrudniamy doświadczonych prawników specjalizujących się w prawie ubezpieczeniowym, znających regulacje prawne, orzecznictwo sądowe, procedury zakładów ubezpieczeń co pozwala nam prowadzić rzeczowe negocjacje z ubezpieczycielami;

 

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie – dochodząc odszkodowań, mamy na uwadze, iż większość osób, którym udzielamy pomocy jest nieświadoma, że ich krzywdy mogą zostać zadośćuczynione.

 

To co nas wyróżnia to KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESOWA:

 • Prowadzimy sprawy sądowe za pomocą zatrudnionych w Kancelarii prawników, co wyraźnie wpływa na jakość świadczonych usług procesowych,
 • Jako jedyni na rynku odszkodowań gwarantujemy Klientowi bezpłatne zastępstwo procesowe!
 • Nadzorujemy sprawy karne przeciwko sprawcom wypadków, które często przesądzają o możliwości prowadzenia sprawy cywilnej przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu (taką możliwość daje jedynie członkostwo w Korporacji Adwokackiej i Radcowskiej),

 

W ramach współpracy pomagamy uzyskać:

 • zadośćuczynienie za doznane krzywdy;
 • zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji;
 • zwrot utraconych dochodów;
 • rentę na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • rentę wyrównawczą z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej;
 • odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd;
 • odszkodowanie za zniszczone lub utracone w wypadku inne mienie.

 

Należy Ci się odszkodowanie!

Miałeś wypadek? Jesteś ofiarą błędów medycznych?

Bezpłatne konsultacje:
12 423 21 62

Zadzwoń

Wypełnij ankietę powypadkową

Uległeś wypadkowi? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu?

Wypełnij ankietę