FAQ

I.Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym?

Świadczenia należne osobie, która doznała urazu w wyniku zdarzenia drogowego możemy podzielić na odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Odszkodowanie ma za zadanie zrekompensować straty materialne m. in. koszt środków medycznych, dojazdów do lekarzy oraz zwrot utraconych zarobków. Natomiast zadaniem zadośćuczynienia jest wynagrodzenie szkód niematerialnych, czyli uszczerbku na zdrowiu i psychice. Tematyka świadczeń jakie może otrzymać poszkodowany jest mocno rozbudowana w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji skontaktuj się z naszą kancelarią.

 

II. Jak wygląda kwestia przedawnienia w przypadku odszkodowania za wypadek komunikacyjny?

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.

 

III. Jak wygląda kwestia honorarium Kancelarii?

Wynagrodzenie dla Kancelarii to prowizja od uzyskanego świadczenia na rzecz naszych Klientów. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, ani zaliczek. Gwarantujemy darmową analizę każdej sprawy. Dzięki nam będziesz miał gwarancję otrzymania najwyższego odszkodowania.

 

IV. Jakie dokumenty powinna zbierać osoba poszkodowana w wypadku?

Aby móc w skuteczny sposób dochodzić swoich praw należy zatroszczyć się o materiał dowodowy. Najważniejszymi dokumentami potwierdzającymi zaistniałe zdarzenie oraz uszczerbek jaki w nim doznaliśmy są:

  • Notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy.
  • Wszelka dokumentacja medyczna potwierdzająca proces rekonwalescencji (w tym także karta wyjazdu zespołu ratunkowego).
  • Faktury VAT lub rachunki fiskalne potwierdzające koszty jakie byliśmy zmuszeni ponieść w konsekwencji wypadku.
  • Należy sporządzić własnymi słowami szczegółowy opis zaistniałego zdarzenia. Taki opis najlepiej jest napisać bezpośrednio po wypadku, mamy wtedy gwarancję, że niczego nie zapomnimy.
  • Oświadczenia świadków.

Dokumenty te są niezbędne w procesie skutecznego dochodzenie swoich praw.

 

V. Czy jeżeli rości więcej osób w sprawie jednego zdarzenia to świadczenia przyznane na ich rzecz z tego tytułu będą niższe?

Absolutnie nie. Sprawa każdego roszczącego po utracie bliskiej osoby jest rozpatrywana indywidualnie. Zatem żona, która w wypadku straciła męża otrzyma świadczenie w takiej samej kwocie niezależnie od tego czy będzie rościć tylko ona, czy więcej członków rodziny.

 

Należy Ci się odszkodowanie!

Miałeś wypadek? Jesteś ofiarą błędów medycznych?

Bezpłatne konsultacje:
12 423 21 62

Zadzwoń

Wypełnij ankietę powypadkową

Uległeś wypadkowi? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu?

Wypełnij ankietę