UOKiK nałożył 10 mln złotych kary na trzy towarzystwa ubezpieczeniowe

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył  karę w kwocie 10 mln złotych  na trzy towarzystwa ubezpieczeniowe za stosowanie praktyk niezgodnych z prawem. Ukaranymi towarzystwami są Allianz Polska, Signal Iduna oraz Generali Życie.

W przypadku dwóch pierwszych ubezpieczycieli powodem wszczęcia postępowania przez Prezesa UOKiK było zamieszczenie w umowach ubezpieczeń majątkowych niezgodnych z prawem klauzul. Miały one na celu wyłączyć odpowiedzialność ubezpieczycieli w przypadku kiedy poszkodowanym powinno zostać przyznane świadczenie odszkodowawcze.

Natomiast przyczyną ukarania Generali Życie było wprowadzenie w błąd swoich klientów. W liście rozsyłanym do ubezpieczonych towarzystwo zawiadamiało o konieczności indeksacji składki, lecz nie informowało, iż nie idzie za tym podwyższenie sumy ubezpieczenia.

About Author: galada

Comments are closed.

Należy Ci się odszkodowanie!

Miałeś wypadek? Jesteś ofiarą błędów medycznych?

Bezpłatne konsultacje:
12 423 21 62

Zadzwoń

Wypełnij ankietę powypadkową

Uległeś wypadkowi? Doznałeś uszczerbku na zdrowiu?

Wypełnij ankietę